ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 ΝΙΚ.Α.ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ E.Π.Ε.

·    ΕΔΡΑ :  ΨΥΧΑΡΗ  52, ΑΘΗΝΑ, 11141 – ΤΗΛ  : 210 - 2281717, FAX : 210- 2286468, Α.Φ.Μ.: 095050707, Δ.Ο.Υ.: Κ’ ΑΘΗΝΩN

·    ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ :  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 51, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΗΛ : 210 - 6644041/2, FAX : 210-6643895, e-mail : atheofilis@ni-the.gr

 

 

 

 

 

 

                                                                          ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΣ